فراخوان یارانه بذر برنج از 12شهرستان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از فراخوان لیست کشاورزان مربوط به 12شهرستان استان مازندران جهت یارانه بذر شلتوک برنج در این شهرستان خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای جمع آوری لیست کشاورزاندریافت کننده بذر شلتوک برنج همراه با صورتجلسه راستی آزمایی مراکز خدمات و مدیریت های جهاد کشاورزی 12شهرستان استان مازندران از جهت بررسی و اخذ یارانه سهم دولت از سازمان جهاد کشاورزی مازندران صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید