نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل : درراستای رصد و پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی توسط کارگزاران سطح استان کارشناسان اکیپ رصد و پایش واحدهای بازرگانی و فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل طی هفته گذشته به همراه کارشناسان فنی مدیریت شهرستان گرمی از انبار کارگزاران شهرستان موصوف بازدید و ضمن کنترل موارد رعایت نرخ فروش ، ثبت تعداد کودهای تحویلی دردفترچه کشاورزان و کاربران منطقه ، ثبت بارنامه ها درسیستم هوشمند ، جذب و خرید سهمیه ماهانه ابلاغی و سایر توصیه های فنی را ارائه نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید