آموزش كاربردی مصرف بهینه نهاده ها و باشگاه کشاورزان در استان گيلان

.

در راستای اهمیت مصرف بهینه نهاده های کشوری و کاربرد کود های پر و کم مصرف و موضوع مهم باشگاه کشاورزان، طی دو روز  در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی لاهیجان و بندر كياشهر با حضورمدیریت، معاونین، مسئولین مراکز جهادکشاورزی، کارشناسان مسئول زراعت، باغبانی حفظ نباتات، تغذیه گیاهی، ترویج، تولیدات گیاهی و مدیریت شرکت خدمات حمايتی كشاورزی استان گيلان و مسئولین بازرگانی و  آموزش برگزار گردید.

آقای صالح محمدی مدیر محترم شرکت خدمات حمايتي كشاورزي استان گلستان در ابتداي اين جلسات، ضمن خوش آمدگویی به مدعوین، با بیان شعار و هدف شرکت که " کشاورزان با ما تنها نیستند " و ماموریت آن شامل زنجیره عرضه نهاده های کشاورزی، توزیع و مصرف بهینه نهاده ها و برنامه های هدفدارآن مبنی بر عرضه ویکپارچگی، نوآوری وتحقیق وتوسعه وارزیابی عملکرد، تامین وتوزیع مطلوب براساس پنج مولفه مهم ومورد نظر شرکت، " با کیفیت، بموقع، کافی، کم هزینه، سهل وآسان " مطالبی رادرراستای اهمیت تغذیه و مصرف بهینه کود و میزان مصرف درجهان وپیش بینی فائو برای نیاز کود های کشاورزی براساس جداول ارائه شده و عملکرد محصول در هکتار غلات بیان داشته و نگاه اجمالی بر مصرف نهاده های کشاورزی به هدف تولیدات مطلوب درکشورهای جهان و مقایسه آن با کشور خودمان و اتخاذ روشهای اثرگذار با معرفی سبد کودی شرکت و مراقبت و حفاظت درخصوص کیفیت کودهای خارج از شبکه و افزایش تنوع کود های غیر تکلیفی وریز مغذی طی سال اخیر و ایجاد سوپر مارکت نهاده های کشاورزی در شهرستانها و آمادگی برای برگزاری دوره های آموزشی درمرکز فعالیتهای زراعی از طریق مراکز جهاد کشاورزی برای شناسایی بهتر و دقیق تر کودها و سایر نهاده های کشاورزی مطمع نظرشرکت، همچنین موضوع باشگاه کشاورزان با سرشماره 1559 که همانند سایر استان ها در حال راه اندازی کامل بوده و لزوم ورود به این عامل توسعه فعالیتی با معرفی کامل خدمات قابل ارائه آن شامل عضویت، انجام آزمون خاک، تهیه کارت خرید نهاده های کشاورزی، مشاوره تخصصی نهاده ها، اطلاعات هواشناسی والنهایه اتخاذ سیاستهای حمایتی به نحوی که قادر باشند بسته های کامل و مورد نیاز نهاده های کشاورزی کشاورزان و اعضاء را تهیه نمایند، از اهم عناوین مورد مذاکره قرار گرفت.

 درخاتمه هر كدام از جلسات ضمن شنیدن نظرات و مشکلات مطرح شده به ارائه توضیحات مربوطه اقدام و جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید