نمونه برداری از خط تولید کود اوره پتروشیمی شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،در راستای استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های شیمیایی نماینده اعزامی واحد فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس هم اکنون در حال نمونه برداری از خط تولید کود اوره پتروشیمی شیراز جهت ارسال به مرکز مطالعات کاربردی و کنترل کیفی می باشد./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید