بازدید از سایت بوجاری بذر قرق در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان، حمید هزار جریبی مدیر  شرکت  با بیان این که ،معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به اتفاق جمعی از  کارشناسان تخصصی بذر و انبار از سایت بوجاری انبار قرق بازدید نمودند  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  با اعلام گزارشی تصریح کرد: مجتمع تولید بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با  5000 تن  فضای انباری، واجدیکی از بزرگترین  و مدرن  ترین کارخانه بوجاری بذر کشور با تکنو لوژی روز دنیا با ظرفیت 25 تن در ساعت  می باشد که این شرکت به منظور درآمد زایی و استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل موجود،  اقدام به فرآوری بذر گندم، کلزا و سویا می کند  و ی همچنین از  فرآوری100 تن بذر کلزا   شرکت میهن  بذر  خبر داد  و در خاتمه  افزود:از آنجائیکه بذور  شرکت های تولید کننده  تا زمان فرآوری و توزیع در انبار نگهداری  می شود  لذا  این شرکت  پروژه های ذیل را با لحاظ  قرار دادن موارد فوق به اجرا      می گذارد:

1-بازدید  و رصد هفتگی  آفات انباری جهت پیشگیری و اقدام به موقع؛

2- نظارت بر ضدعفونی انبار در دو مرحله قبل از ذخیره سازی بذر با هزینه مستاجر؛

3- رعایت استاندارد های موجود در ارتفاع و سطح توده بذر در هنگام ذخیره سازی در امور خرید و بوجاری؛

4- کنترل رطوبت در فاصله زمانی معین در خرید و بوجاری.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید