نشست عضو محترم هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با مدیر زراعت و معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، جناب آقای مهندس ملازاده عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی و مهندس افچنگی کارشناس مسئول امور استان ها به اتفاق آقای مهندس حسین زند مدیراستان، در جلسه ای که با حضور معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان صورت پذیرفت و مسائل مربوط به کود استان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. ضمنا اقای مهندس سلامی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از میزان تدارک و تامین کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سال 97 علیرغم مشکلات موجود تقدیر و تشکر ویژه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید