گزارش مناقصه تخلیه از کشتی ، کیسه گیری و بارگیری 300هزار تن کود شیمیایی از اسکله شهید رجایی - بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه مذکور از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/2/22و با حضور ، آقای مهندس استاد مدیر محترم استان هرمزگان ، آقای فرشاد کریمی معاون اداری مالی بازرگانی استان ،خانم حسینی رئیس اداری مالی استان ، خانم یکتاپور عامل ذیحساب مالی استان ، آقای محمد جعفر پوررئیس گروه کارشناسی استان آقای سلیمی کارشناس واحد مالی ، آقای رضایی مسئول روابط عمومی استان و آقای جوکار نماینده سامانه ستادایران و نماینده های شرکت هایی که در مناقصه مذکور شرکت کرده بودند در دفتر مدیریت این استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید