دیداربا تعداد زیادی از کارگزاران و بهره برداران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

از ابتدای سال جاری تاکنون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی  با اکثر   کارگزاران  تحت پوشش و برخی از کشاورزان  بهره بردار دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی  در این دیدارها که در فضایی صمیمی و توام با حس همکاری و مشارکت جهت خدمت به کشاورزان صورت گرفت مهندس وظیفه دان با قدردانی از زحمات تک تک کارگزاران تحت پوشش از کارگزاران خواستند در خدمت به کشاورزان با تمامی توان ظاهر شوند چرا که وظیفه اصلی ما خدمت و حمایت از کشاورزان به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل رونق تولید و خودکفایی در بخش کشاورزی می باشد.

در این دیدار هم چنین برای رفع نیازهای کارگزاران و کشاورزان مراجعه کننده پیگیری های لازم انجام و دستورات ضروری صادر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید