برگزاري اولين همايش آموزشي ترويجي و مصرفي سبد کالاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان مازندران ميزبان اولين همايش 1398 شد

به گزارش رابط روابط عمومي مديريت بازاريابي و امور مشتريان،

استان مازندران در روز سه شنبه مورخ 3/2/1398 ميزبان اولين همايش معرفي سبد کودي شرکت خدمات حمايتي کارگزاران بود .

در همين راستا کارگزاران استان فوق در سالن محل برگزاري همايش به مدت سه ساعت از نزديک با محصولات تعدادي از توليدکنندگان طرف قرارداد آشنا شدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید