حضور سرپرست مديريت بازاريابي وامور مشتريان در استان مازندران

به گزارش رابط روابط عمومی سرپرست مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

روز سه شنبه مورخ 3/2/1398 سرپرست مديريت بازاريابي و امور مشتريان به استان مازندران عزيمت نمود و ضمن حضور درجلسه مشترک با مديريت و تعدادي از توليد کنندگان و کارگزاران ، برنامه ها و سياستهاي اين مديريت را در سال رونق توليد اعلام نمودند و در همين راستا از عملکرد و اقدامات مديريت و همکاران استان مازندران نيز قدرداني گرديد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید