آموزش نحوه نمونه برداری کودهای وارداتی در زنجان

     به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ابتدای سال 98 تا کنون تعداد 48 مورد آموزش چهره به چهره به کارگزاران در خصوص نحوه نمونه برداری از کود های وارداتی انجام پذیرفته است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید