نمونه برداری از کود اوره تولید پتروشیمی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه،
در اجرای نظام تضمین کیفیت مواد کودی  باحضور کارگروه کنترل کیفیت استان  ونماینده شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در محل انبار پتروشیمی ازکوداوره تولیدی نمونه برداری  وپلمب  وضمن تنظیم صورتجلسه نمونه به آزمایشگاه ارسال شد.  براساس برنامه زمان بندی دردوره پانزده روزه نمونه برداری انجام می شود. شایان ذکر است که تمامی نمونه های ارسالی پس از آنالیز توسط همکاران محترم مرکزتحقیقات و مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی حائز  استاندارد های لازم اعلام شده است. حمایت از تولید کنندگان توانمند داخل که دارای محصول با کیفیت استاندارد هستند از اولویت های کاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید