کیسه گیری کود فله در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

در طول فروردین ماه سال98 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان مبادرت به کیسه گیری و صفافی 1800 تن کود فله نموده است .

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ادامه روند کیسه گیری کود فله در استان گیلان با توجه به پیک مصرف و نیاز مبرم کود خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید