اجرای عملیات پایش در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

عملیات پایش و سرکشی به کارگزاران توسط حوزه معاونت فنی و تولیدی استان بطور مداوم و مستمر در شرف انجام است .در بازدیدهای دوره ای انجام شده متاسفانه مشاهده گردیده که به دلیل شرایط نامساعد جوی و بارندگی ها مقداری از کودهای اوره فله  به کلوخه تبدیل شده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید