گزارش اتمام تخلیه کشتی باتیس حامل 43194 تن سوپر فسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

در تاریخ 30/01/98 ( روز جمعه) ، تخلیه کشتی باتیس ، حامل 43194 تن کود سوپرفسفات تریپل در یکی از انبارهای اسکله شهید رجایی - بندرعباس به اتمام رسید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید