مناقصه عمومی یک مرحله ای در زاهدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه از کشتی و کیسه گیری و بارگیری مقدار 65 هزار تن کودهای فله وارده به بندر چابهار راس ساعت 11/30 روز چهارشنبه مورخ 98/1/28 برگزار ودر پایان پس از بحث و بررسی و پیشنهادات جهت تعیین و تکلیف به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید