جلسه کمک به سیل زدگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه کمک به سیل زدگان روز چهارشنبه در تاریخ 1398/1/28در محل سازمان جهاد کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیران توابع سازمان جهاد کشاورزی استان  پیرامون جمع آوری کمک به سیل زدگان بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد دستگاه های تابعه برای هماهنگی و جمع آوری کمک اقدام ، وبه سازمان جهاد کشاورزی استان منتقل نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید