تاًمین و تدارک کود شیمیائی فسفاته

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راستای برنامه ابلاغی و به منظور تاًمین و تدارک کود شیمیائی فسفاته، کشتی وان تانگ سانی حامل کود شیمیائی سوپرفسفات تریپل گرانوله در راه آبهای ایران می باشد و در تاریخ 98/1/20 وارد بندر امام (ره) خواهد شد./         

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید