بازدید کمیته بازرسی و پایش کود استان از شهرستان حاجی آباد

به گزارش روابط عمومی شرت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

در تاریخ 13/12/97 نمایندگان کارگروه نظارت و پایش کود استان ( سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت ، معدن تجارت استان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان) به شهرستان حاجی آباد عزیمت نموده و از انبار کود کارگزاران رسمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ( آقای عبداله مرادی پور و اتحادیه شرکت تعاونی های روستایی شهرستان حاجی آباد ) طبق دستور العمل های نظارت و پایش بازدید نمودند . در این بازدیدها جناب آقای میرجانی معاونت محترم حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز حضور داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید