مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران خبر داد

تامین و توزیع انواع کود کشاورزی در مازندران به77هزار تن رسید.

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت:

از ابتدای سال جاری تاکنون 77 هزار تن انواع کود کشاورزی شامل کودهای ازته، دی آمونیم فسفات، سوپرفسفات تریپل، پتاس، ماکرو، کلرور پتاسیم و سولفات آمونیوم برای بخش کشاورزی استان مازندران تامین که از این میزان 52 هزار تن کود کشاورزی به صورت تکلیفی و غیرتکلیفی توسط 240 کارگزار و عامل مجاز توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان سراسر استان مازندران توزیع گردید و 25 هزار تن انواع کود برای مصارف ماههای مرداد و شهریور در انبارهای این مدیریت ذخیره سازی شده اند. وی با اشاره به اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی برای افزایش تولیدات زراعی و باغی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ارتقاء سبد کودی، افزود خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تنوع تامین و توزیع کودی موردنیاز بخش کشاورزی افزایش یافته و تا پایان سال جاری 32 نوع کود موردنیاز بخش کشاورزی استان مازندران تامین و توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید