جلسه پی گیری و بررسی مشکلات شهرستان فراهان استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

جلسه ای مورخ 97/12/1 به میزبانی فرماندار محترم شهرستان فراهان پیرامون بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان آن منطقه با حضور ریاست سازمان جهادکشاورزی، معاونت تولیدات گیاهی سازمان و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و برخی مسئولین درجمع تعدادی از کشاورزان و دامداران آن شهرستان برگزار گردید که طی آن به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان بخش کشاورزی کمبود شدید کود اوره جهت استفاده سرک گندم و جو مطرح گردید، در این راستا مهندس موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ضمن بیان مباحثی پیرامون شرایط و مشکلات موجود در سطح کشور و تدارک بسیار خوب انواع کود در استان از ابتدای سال با توجه به تمامی مسائل و کسب رتبه های برتر کشوری استان مرکزی، به زارعین و مسئولین حاضر در جلسه این قول را داد که طی روزهای باقیمانده تا پایان سال کل سهمیه کود اوره استان جذب و توزیع گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید