دیدار مدیر مالی سازمان با مدیر مازندران

مدیر امور مالی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،

در این دیدار که در دفتر کار مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد آقای نصیری دون ذیحساب و مدیر مالی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تقدیر از زحمات و تلاش های همه جانبه مدیر و کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی در سطح استان افزود: یکی از موضوعات مهم درحال حاضر در توزیع نهاده های کشاورزی موارد مرتبط با یارانه بذر می باشد که در این زمینه هماهنگی بسیار خوبی بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بخش مالی سازمان جهاد کشاورزی مازندران وجود دارد و همین امر سبب شده تا مشکلات موجود در این زمینه به حداقل ممکن تقلیل یابد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید