توزیع کود اوره و سوپرفسفات تریپل

توزیع کود اوره و سوپرفسفات تریپل در شرکت تعاونی روستایی گودزر فرمهین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از توزیع 18 تن کود کشاورزی اوره و 7 تن کود سوپرفسفات تریپل  درشرکت تعاونی روستایی کودزر از توابع شهرستان فرمهین  برای کشاورزان خبرداد .

سید علیرضا موسوی  با اعلام این مطلب افزود :کود های مذکور  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزارتحت پوشش  دربین کشاورزان متقاضی توزیع شد ه است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید