تهیه و تدارک کود اوره

تدارک و تخلیه مقدار 4690 تن کود اوره در خرداد ماه سالجاری ، استان مرکزی .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از تدارک و تامین 4690 تن کود اوره در ماه خرداد سالجاری به کلیه انبارهای استان مرکزی و کارگزاران  ، طی تلاشها و پیگیریهای همکاران استانی در واحدهای بازرگانی کود ، ، وبالخصوص انبارداران کلیه انبارهای سازمانی که بطور شبانه روز و حتی تعطیلات در انبارها حضور داشتند ، خبر داد .

وی افزود : با تلاش کلیه همکاران در خصوص  میزان کود اوره  وارده به استان ، تا حدود زیادی  رضایت مندی در بین کشاورزان استان  برقرار شده  و نیازشان برطرف شده است  . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید