بازدید گروه ارزیابی از شرکت های تولید بذر استان مرکزی

 به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، معاون امور بذر این مدیریت، به منظور  ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تولید بذرگندم و جو به همراه گروه ارزیاب که متشکل از کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت  و گواهی بذر و نهال ، مدیریت شرکت در استان ، مدیریت زراعت استان و نماینده انجمن صنفی تولید کنندگان بذر اصلاح شده  از پنج شرکت تولید کننده بذر استان مرکزی در اراک، ساوه وزندیه بازدیدهای لازم را بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید