گزارش کود توزیعی شهرستان پاسارگاد از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ابراز کرد:

از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، مقدار 1171 تن کود شیمیائی اوره جهت کشت های بهاره و پاییزه به شهرستان پاسارگاد حمل گردید.

وی با بیان مطلب فوق افزود : کودهای توزیعی براساس دستورالعمل های صادره و زیر نظر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد و بر مبنای نیازهای کودی هر محصول به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تحویل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید