3 قلم سم

ورود 3 قلم سم به مجتمع شیمیایی آبیک

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

محموله های سموم کاربندازیم، مالاتیون و پروپارژیل در مورخ 1400/03/23 وارد مجتمع شیمیایی آبیک گردیدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید