توزیع کود اوره اردیبهشت ماه سال 1400 شهرستان دزفول استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از میزان کود اوره توزیع شده در اردیبهشت ماه سال 1400 خبر داد.

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان با بیان این مطلب افزود در اردیبهشت ماه سال جاری مقدار 1195 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان دزفول توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید