رتبه بندی شرکت های تولید بذر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

بازدید نماینده اعزامی مؤسسه تحقیقات کنترل ثبت و گواهی بذر و نهال کشوربه اتفاق اعضاء کمیته فنی بذر استان  از انبار های بذور وکارخانه بوجاری  شعبه فارس واقع در شهر زرقان در مورخ 07/11/1397در خصوص رتبه بندی شرکت های تولید بذر کشور انجام پذیرفت  و پس از تکمیل فرم های مربوطه جهت بررسی های لازم در دست اقدام قرار گرفت .

شایان ذکر است که مجتمع بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس پیشرو در امر تولید بذور مرغوب گندم و جو در سطح کشور می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید