گزارش تصویری:

بازدید مهندس علیزاده، عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی از شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید