تامین کود

تامین کود کشت و صنعت و دامپروری مغان در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ،

مقدار 1.092.048 کیلوگرم کود اوره به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در اردیبهشت 1400 تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید