پایان مبارزه با سن مادر در ۲۳۲ هکتار از مزارع گندم و جو فریدن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با اشاره به شناسایی ۵ کانون عمده سن گندم و جو در شهرستان فریدن گفت: مرحله دوم یعنی مبارزه با سن پوره در ۱۱۳ هکتار مزارع آغاز شده است و تا پایان خرداد ادامه دارد. صفایی با بیان اینکه مبارزه با این آفت تا زمانی که از بین نرفته باشد ادامه دارد افزود: وسعت زیر کشت گندم دیم و آبی فریدن ۵ هزار هکتار و جو دیم وآبی هم ۱۴۰۰ هکتار است. وی افزود: پیش بینی می‌شود ۱۲ هزار تن گندم و بیش از ۳۵۰۰ تن جو از مزارع شهرستان فریدن برداشت شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید