ثبت انبار های ذخیره و توزیع نهاده های کشاورزی در سامانه جامع کالا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

با توجه ضرورت و اهمیت ثبت سیستمی آدرس عوامل توزیع در سامانه جامع کالا،  کد پستی و سایر مشخصات کلیه عاملین توزیع نهاده های کشاورزی استان قزوین و انبارهای سازمانی در سیستم هوشمند و سامانه جامع انبارها ثبت گردید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید