اختتامیه و ارائه لوح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در مشهد به مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

در آخرین روز برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در مشهد  به لحاظ تقدیر ، تشکر وحضور پر شور و پر رنگ  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد  لوح اختتامیه  از طرف مسئول برگزاری نمایشگاه های بین المللی جناب آقای مهندس عاجزی به مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی جناب آقای مهندس امید وظیفه دان ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید