تأمین کود های شیمیائی پتاسه مورد نیاز کشت چغندر قند در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

به منظور تأمین پتاس مورد نیاز مزارع چغندر قند تحت پوشش کارخانه قند مرودشت در سال 1399 مقدار 100 تن کود شیمیائی پتاسه توسط کارخانه قند مذکور خریداری و به مقاصد تعیین شده جهت تحویل به چغندرکاران طرف قرارداد حمل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید