جلسه آموزشی

جلسه آموزشی فروش و بازاریابی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: با توجه به ضرورت آموزش حرفه ای فروش و بازاریابی کارکنان بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، با همت معاونت بازرگانی دفتر مرکزی شرکت، اولیـن جلسه دوره آموزشـی از طریق وبینار در تاریخ یازدهم خردادماه سالجاری، با حضور کارمندان بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برگزار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید