نمونه گیری از 25 هزار کیلوگرم کود غیرتکلیفی در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نمونه گیری کیفی از محموله های کودی مربوط به کودهای غیرتکلیفی به میزان 25 هزار کیلوگرم در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: نمونه های اخذ شده بلافاصله به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی واقع در کرج ارسال و پس از تایید نهایی نسبت به توزیع کودهای غیرتکلیفی در بین کشاورزان متقاضی استان اقدام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید