ارسال کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

با توجه به بارش فراوان باران در سال زرائی جاری و کشت گندم و جو ارسال کود به تمام نقاط استان در حال انجام است و با عنایت به نیاز بهره برداران در حال توزیع و ارسال به انبار کارگزاران استان می باشد تا در اسرع وقت در اختیار کشاورزان متقاضی قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید