تامین وارسال1413تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددراردیبهشت ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار1413تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان گیلان تامین وارسال نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید