برگزاری تجدید مناقصه امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی استان خوزستان در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور  نگهبانی و حفاظت فیزیکی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، در روز دوشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت  ماه سال جاری،  با هماهنگی دبیر  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید