" شرکت در جلسه ویدئو کنفرانس ستاد با موضوع بازاریابی و فروش سموم تولیدی مجتمع شیمیایی آبیک"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری و شرکت در جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع بازاریابی، فروش وتوزیع سموم تولیدی مجتمع شیمیایی آبیک و جذب سهمیه تخصیصی در قالب قرارداد استان گیلان  و ارائه آمار توزیعی در تاریخ 27 اردیبهشت خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه این جلسه با مدیریت و حضور عضو محترم هئیت مدیره و معاونت فنی و تولیدی و همچنین معاونت امور بازرگانی و مسئول بازرگانی داخلی، مدیر امور استانها و مدیران استا نهای که برنامه توزیع سم داشتند تشکیل و در خصوص جذب سهمیه استانها و شرایط فروش به دارندگان مجوز توزیع سموم تبادل نظر وهمچنین ازکارگزاران شرکت که همزمان مجوز فروشندگی مجاز سم را نیز دارند در این خصوص همکاری جدی مورد انتظار میباشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید