نمونه برداری از تکنیکال های تاپ استار

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

حسب دستور معاونت فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و هماهنگی های بعمل آمده، از انبار سموم تکنیکال تاپ استار تاریخ منقضی موجود در انبارهای آبیک بازدید و نمونه برداری شد.

نمونه برداری صبح دیروز با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات و نماینده معاونت فنی شرکت و  توسط کارشناس اعزامی آزمایشگاه سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی به تعداد 19 نمونه تکنیکال تاپ استار انجام و پس از پلمپ جهت مراحل آنالیز و بررسی کنترل کیفی تحویل نماینده سازمان حفظ نباتات شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید