جلسه کمیسیون معاملات استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

جلسه باز گشایی استعلام بها اجاره خودرو  ثبت شده درسامانه الکترونیکی دولت مورخ  97/10/20 روز پنجشنبه باحضور اعضاء کمیسیون معاملات ونماینده سامانه (ستاد)  دردفترمدیریت  استان برگزارگردید و پس از بازگشایی استعلام بها با توجه به کامل بودن مدارک، شرکت برنده مشخص شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید