بازدید کمیته نظارت وبازرسی از شهرستان بروجن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بازدید کارگروه کمیته نظارت وپایش در شهرستان بروجن خبر داد.

مسعود میرزایی افزود:در راستای دستورالعمل وکنترل ونظارت در توزیع نهاده های کشاورزی بر فرایند توزیع کودها وپایش بازار در کارگزاریها و فروشگاه های غیر رسمی کود های شیمیایی در شهرستان بروجن بازدید دوره ای صورت گرفت.

میرزایی تصریح کرد :کارشناسان فنی شرکت وسازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان از روند وتوزیع وثبت رسید بارنامه وحواله کشاورزان در سامانه هوشمند وهمچنین داشتن شماره ثبت ماده کودی بر روی بسته های کودی تذکرات لازم داده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید