کارشناس معین استان کرمانشاه برای بازدید دوره ای از دستگاههای بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

کارشناس معین استان کرمانشاه بازدید دوره ای و تعمیر و نگهداری از دستگاههای بوجاری استان های کردستان و ایلام را بعهده گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید