ارسال کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 17 تن کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان گیلان در تاریخ 1400/2/19 خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید