توزیع25تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل از انبار ذخیره سراب چنگایی به شهرستان ازنا استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از توزیع25تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در 18 اردیبهشت ماه سال 1400 در شهرستان ازنا استان لرستان خبرداد.مهندس کامران ماسوری با اعلام این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان  از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح این شهرستان توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید