نمونه برداری

نمونه برداری از سویای مرغوب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

همکاران و کارشناسان شعبه اردبیل در ایستگاه مغان مورخ 1400/02/18 روز شنبه برای نمونه برداری از سویای مرغوب به انبار کشت و صنعت مغان اعزام شدند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید