برنامه ریزی فروش کود به اتحادیه تعاونی روستایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از ادامه فعالیت فروش کود به اتحادیه تعاونی روستایی خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

پیش تر تصمیماتی در خصوص فروش کود با اتحادیه تعاونی روستایی گرفته شده که شامل موارد زیر می باشد

1- خرید کود به صورت نقدی از طرف اتحادیه انجام پذیرد

2- ثبت حواله کشاورزی در سامانه هوشمند نهاده ها توسط اتحادیه انجام تا نسبت به پرداخت کارمزد توزیع اقدام شود

3- شفاف سازی حساب فی ما بین اتحادیه و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پنجم هر ماه انجام و صورت حساب مانده حساب تهیه گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید