گردهمایی آموزشی اجرای طرح الگوی کشت در استان قم

همایش ترویجی آموزشی اجرای طرح الگوی کشت با هدف انتخاب محصولات مناسب جهت کشت در شرایط اقلیمی استان قم وکاربرد بهینه کود و سایر نهاده های کشاورزی، در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی و با حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید